Psycho 2 – Grafik 2005

psycho1

„psycho“, 2005, Grafit auf Papier, 21 x 29,7cm